Nařízení Komise (EU) č. 563/2012 ze dne 27. června 2012 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o seznam referenčních laboratoří EU Text s významem pro EHP