Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 22. listopadu 2010 , které se týká návrhu rozhodnutí ve věci COMP/39.510 (1) – ONP – Zpravodaj: Švédsko