Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5975 – Lion Capital/Picard Groupe) Text s významem pro EHP