KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL Segwitu għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/320UE indirizzata lill-Greċja bil-għan li ssaħħaħ u tapprofondixxi s-sorveljanza fiskali u li tavża lill-Greċja biex tieħu miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit, liema miżuri huma meqjusa neċessarji sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni ta’ defiċit eċċessiv(Ġunju 2011)