ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης 2010/320/ΕΕ του Συμβουλίου που απευθύνεται στην Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας και με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος(Ιούνιος 2011)