Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de7 noiembrie 1978.