SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Elementi za strategijo EU za javno varnost v Srednji Ameriki in na Karibih