Písemný dotaz E-007934/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Osvědčené postupy v rámci programu Pro€Invest