Věc T-34/12: Žaloba podaná dne 25. ledna 2012 — Herbacin cosmetic v. OHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)