Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1150 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 5454) (Tekst mający znaczenie dla EOG)