Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1150 оd 3. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 5454) (Tekst značajan za EGP)