Písemný dotaz E-000910/11 Franziska Keller (Verts/ALE) a Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisi. Rychlostní silnice spojující obce Costa Calma a Pecenescal na ostrově Fuerteventura (Španělsko)