Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku dosaženém v opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury