2010/578/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2010 o uznání právního a dohledového rámce Japonska jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (oznámeno pod číslem K(2010) 6418) Text s významem pro EHP