Písemný dotaz E-005421/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisi. Finanční nástroj Jeremie