Písemný dotaz E-005303/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) Komisi. Evropský výzkum dopadů vrtů pro těžbu plynu z břidlic