Nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU Text s významem pro EHP