Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky