Věc C-110/16: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 8. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Lg Costruzioni Srl v. Area – Azienda Regionale per l’edilizia abitativa „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Veřejné zakázky na stavební práce — Směrnice 2004/18/ES — Článek 7 — Hodnocení a ověřování technické způsobilosti hospodářských subjektů — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Zjevná nepřípustnost“