Písemný dotaz E-005332/11 Matteo Salvini (EFD) Komisi. Nezaměstnanost mladých lidí v Itálii a Lombardii