Písemný dotaz E-4174/10 Diogo Feio (PPE) Komisi. Čína: kurzy marxismu a komunismu pro novináře