Písemný dotaz E-007746/11 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Komisi. Pilotní projekt – koordinace modelů pro integraci romských obyvatel na úrovni EU