Písemný dotaz E-2464/10 Antolín Sánchez Presedo (S&D) Komisi. Narušování hospodářské soutěže v odvětví mléka