Písemný dotaz E-4342/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisi. Souhrnné údaje o příspěvcích a finančních prostředcích Společenství pro region Molise