Komisjoni 7. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/1939 (millega muudetakse määrust (EL) nr 582/2011 seoses täiendavate heitekontrollistrateegiate, sõiduki pardadiagnostika andmetele ja sõiduki remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu, mootori külmkäivituse perioodidel heitkoguste mõõtmise ja tahkete osakeste arvu mõõtmiseks mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) kasutamisega raskeveokitel) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 303, 25. november 2019)