Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a Protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody (16775/1/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE))