Pisno vprašanje E-7450/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) in João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Zaščita za tekstilni sektor in delovna mesta v njem