Stanovisko Výboru regionů na téma „Mládež v pohybu“