Písemný dotaz P-004986/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisi. Nová flotila lodí směřujících k pásmu Gazy