Rozhodnutí Komise ze dne 18/06/2010 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5906 - ONE EQUITY PARTNERS / CONSTANTIA ) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)