Písemný dotaz P-3656/10 Giancarlo Scottà (EFD) Komisi. Dopady voleb v Iráku