Písemný dotaz E-000167/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Radě. Daň z finančních transakcí