Písemný dotaz E-7808/10 Cristiana Muscardini (PPE) Komisi. Žáci se zdravotním postižením a nedostatek učitelů