Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (nepřímé akce) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2011 o návrhu rozhodnutí Rady o zvláštním programu, který má být proveden prostřednictvím nepřímých akcí a jímž se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2012–2013) (KOM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))