Písemný dotaz E-010814/10 John Stuart Agnew (EFD) Komisi. Vitaminy a minerální látky: harmonizace