Písemný dotaz E-001239/11 Martin Ehrenhauser (NI) Komisi. Údaje jmenné evidence cestujících v boji proti zneužívání drog