Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 600/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. června 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence