Písemný dotaz E-001909/11 Dominique Vlasto (PPE) Komisi. Výjimky z nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě, které byly přiznány Francii