Věc T-385/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. června 2019 — Aldi v. EUIPO — Crone (CRONE) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie CRONE — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie crane a starší slovní ochranná známka Evropské unie CRANE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.“)