Oznámenie – verejná konzultácia – Zemepisné označenia Gruzínska