Písemný dotaz E-4082/10 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) a Raffaele Baldassarre (PPE) Komisi. Nařízení (ES) č. 1967/2006: minimální velikost ok rybářských sítí