Písemný dotaz E-1649/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisi. Ochrana architektonicky hodnotné budovy hornického dědictví na ostrově Thassos