Věc T-166/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2011 — Häfele v. OHIM (Infront) ( „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Infront — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“ )