Písemný dotaz E-012471/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisi. Stížnost ohledně ponižujícího zacházení