Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1354 av den 5 augusti 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen$