Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1354 z 5. augusta 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry$