Písomná otázka E-4618/09 Cornelis de Jong (GUE/NGL) Komisii. Príspevok Komisie ku kontinuite podnikov a demokratizácii hospodárstva v prospech podnikateľov a spoločnosti vo všeobecnosti