Stanovisko Evropského výboru regionů Návrh nařízení o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013