Písemný dotaz E-5201/10 Emma McClarkin (ECR) Komisi. Financování nutričních nápojů ve školách