Cauza T-165/20: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2020 – JC/EUCAP Somalia